Giật mình bừng tỉnh giấc mơ
Năm mới đã đến dệt thơ mộng đời
Cánh cò sải cánh giữa trời
Câu thơ ru nhẹ tiếng người ngàn xưa.

Giật mình bừng tỉnh giấc mơ. Năm mới đã đến dệt thơ mộng đời. (Ảnh: Pinterest.com)

Em về mỗi bận sớm trưa
Có nghe hoài vọng gió đưa thì thầm
Đôi tay nâng nhẹ tiếng cầm
Lả lơi vài phím, thả âm thanh luồn.

Đôi tay nâng nhẹ tiếng cầm. Lả lơi vài phím, thả âm thanh luồn. (Ảnh: Pinterest.com)

Chúc đời vui vẻ dập dồn
Sức khoẻ, công việc, thịnh phồn, vinh hoa
Nếp son vẹn giữ ngọc ngà
Đời vui hạnh phúc đượm hoà gia trung…

Vũ Trung