Lội xuống cày thửa ruộng sâu
Hùng Vương theo bước chân trâu bùn chằm,
Hái dâu nương, gỡ kén tằm
Ngọc Hoa1 khéo tựa gái làng Phong Châu…

Lang Liêu2 dâng bánh buổi chầu
Bánh chưng vuông đất vườn đầu mùa xuân,
Bầu trời tròn úp Văn Lang3
Bánh dày hiếu thảo nghĩa tình cha con…

Vua Hùng
Ảnh: Dân Việt

Hạc Trì bên đục bên trong
Sông Thao hòa đỏ nước dòng Lô xanh,
Nứa tre trùng điệp lũy thành
Cọ rừng che nấm cỏ xanh dưới trời…

Rồng Tiên Nghĩa Lĩnh4 sáng ngời
Chín chín ngọn núi dáng voi hướng chầu…
Ta là ai? Gốc ở đâu?
Thường dân, khanh tướng, công hầu gần xa?

Ảnh: So Ha

Giỗ Tổ mùng mười tháng ba
Đền Hùng tuy ở rất xa mà gần!
Đức thánh nhân sáng khai Tâm
Thế tiền nhân tạc vóc tầm cháu con?

Chú thích:

(1, 2): Công chúa, hoàng tử của Vua Hùng
(3): Tên nước thời đại Hùng Vương
(4): Ngọn núi cao nhất ở Phong Châu, Phú Thọ – nơi có Đền Hùng

Clip hay:

videoinfo__video3.dkn.tv||db57215da__

Ad will display in 09 seconds