Đêm khuya tĩnh lặng trăng mờ tỏ
Vơ vẩn suy tư chuyện cuộc đời
Tử sinh được mất là quy luật
Hà cớ gì tranh đấu tả tơi?

âm thanh
Đêm khuya tĩnh lặng trăng mờ tỏ. Vơ vẩn suy tư chuyện cuộc đời (ảnh: pinterest.com).

Trần đời có mấy ai thấu hiểu
Danh lợi sẽ qua như chợ chiều
Đến khi ngẫm lại thì đã hết
Chỉ còn lại bến cạn cô liêu

âm thanh
Danh lợi sẽ qua như chợ chiều (Ảnh: pinterest.com)

Đêm nay tư tưởng không còn loạn
Bởi đắm chìm trong tiếng nhạc thiền
Âm thanh mỹ diệu từ thiên thượng
Đưa kẻ phàm trần thăm cõi tiên.

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||b20f0e336__

Ad will display in 09 seconds