Hoa nở đêm hôm trước
Sáng hôm nay đã tàn
Gió heo may về vội
Vô tình làm nhụy tan.

Hoa nở đêm hôm trước. Sáng hôm nay đã tàn

Là trái mùa hoa nở
Hay vì gió heo may?
Truy vấn cũng vô nghĩa
Hoa đã tàn sáng nay!

Là trái mùa hoa nở. Hay vì gió heo may?

Gom nhựa còn sót lại
Hoa lại đợi xuân về
Đời rủi may, vốn thế
Biết vô thường, vô ưu.

Đời rủi may, vốn thế. Biết vô thường, vô ưu.

Góc vườn, con bướm nhỏ
Gắng gượng đập cánh bay
Có khi, biết đâu đấy
Cả vùng trời đổi thay…

Góc vườn, con bướm nhỏ. Gắng gượng đập cánh bay

Đăng An