“Một bước chân thành quen
Một bước chân thành lạ”…
“Bên trong là thanh bình,
Bên ngoài là thiên hạ”…
“Bên trong là kí ức,
Bên ngoài là tha hương”…(*)

“Một bước chân thành quen. Một bước chân thành lạ”… (Ảnh: vietnamquetoi.com)

Ngộ mê ngàn đời ấy,
Vẫn nhân tình vấn vương…
Cổng làng là chỗ có,
Cổng làng là chỗ không.
Cổng làng ranh hư thực,
Giữa khôn cùng mênh mông.

Bên trong có thanh bình?
Khác bao nhiêu thiên hạ?
Bão tố tràn tất cả…
Khắp… trong… ngoài… thế gian…

Cổng làng ranh hư thực. Giữa khôn cùng mênh mông. (Ảnh: langcoduonglam.vn)

Lương Bảo

———–

(*) Trích “Cổng làng” của Phạm Lưu Vũ