Cơn mưa mùa hạ đến đây rồi
Tưới mát vườn thơ giữa nắng oi,
Thấm ướt áo ai chiều nắng nhạt.
Xanh tươi hoa lá, gội đời thôi…

Thấm ướt áo ai chiều nắng nhạt. Xanh tươi hoa lá, gội đời thôi… (Ảnh: picssr.com)

Em đến xua tan cái nóng trời,
Giọt dài, giọt vắn khắp nơi nơi…
Mầm xanh vươn nụ sau cơn khát
Vạn vật chuyển mình, muôn thứ trôi…

Mầm xanh vươn nụ sau cơn khát, vạn vật chuyển mình, muôn thứ trôi… (Ảnh: Sangtao.org)

Biết bao nhiêu ý, biết bao lời,
Tàng ẩn trong mưa tí tách rơi…
Năm qua tháng lại còn vương vấn,
…Kỷ niệm chiều mưa, thắm tim côi…

Huyền Băng

Từ Khóa: