Đóa Sen nở giữa lưng trời,
Cánh hồng thắm, nhụy vàng tươi, thơm lừng.
Ong mang phấn nắng bay sang,
Quả vàng lúc lỉu, mỡ màng quanh thân.
Tít cao tấu  nhạc, ve ngân,
Đám mây trắng. Lặng. Tần ngần. Đung đưa …
Búp cành xao đốm lưa thưa ,
Vừa chợt nghĩ, ai đã vừa lộ ra…
Một làn rười rượi thoáng qua,
Ngàn muôn thuyền đỏ giáng sa từ trời.
Vô Ưu nở, Vô Ưu rơi.

Đóa Sen nở giữa lưng trời. Cánh hồng thắm, nhụy vàng tươi, thơm lừng. (Ảnh: dkn.tv)

Sáng sung mãn, chiều tả tơi thảm dày…
Lão, Bệnh, Tử; cõi kiếp này,
Khi đi tay trắng; trắng tay lúc về.
Cõi Phù Sinh, ấy Kiếp Mê,
Rụng bao thuyền nữa, lê thê cánh hồng?
Cho ta một cánh phiêu bồng,
Đi về bên ấy. Cõi Không đang chờ.
Sala thơm nức giấc trưa,
Đại Giác Giả! Ngài cũng vừa đến đây?
Ai vừa buông thõng cánh tay,
Sợi Ưu Đàm nở. Thuyền bay phía Trời…

Anh Vũ

Xem thêm: