Trần gian còn lắm khổ đau
Con người ai cũng khát khao nghĩa tình
Nhưng trong một kiếp nhân sinh
Tiền tài bên trọng, bên khinh đạo đời.

Giàu sang đón Chúa bằng mười
Nghèo hèn đón Chúa bằng lời nguyện xin.
Xin cho thoát cảnh điêu linh
Nơi nơi yên ấm nghĩa tình đậm sâu.

đêm an bình

Đêm nay lấp lánh đèn màu
Trên cao Chúa thấu thẩm sâu lòng người
Bình an cho khắp muôn nơi
Nhận chân giá trị sống đời thiện tâm.

Có lời nguyện rất âm thầm
Ban cho gia đạo tình thâm vững bền
Đời này vật chất bấp bên
Nay còn mai mất, không nên tiếc gì!

an bình

An Bình Đêm Chúa, ước chi:
Tình thương phủ kín đường đi lối về
Những ai trong cảnh nhiêu khê
Tâm bình, tịnh tánh mọi bề an vui.

Bài và ảnh: Thế Lan Huy

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.dkn.tv||c6b6f720d__

Ad will display in 09 seconds