“Kể chi nhà ngói bức bàn
Vô duyên đằng đẵng một khoang lạnh nhà
Ba gian mái rạ lòa xòa
Có duyên ấm tựa chín tòa gỗ lim”…(*)
Nhân sinh bảy nổi ba chìm
Có duyên thường đẹp, vô duyên mấy thời…

Dáng đi dáng đứng dáng ngồi
Nói lên phẩm đức con người xưa nay:
Có duyên đứng khép, ngồi ngay
Bước đi thanh thoát, xếp tay dịu dàng
Có duyên ăn nói nhẹ nhàng
Chẳng ưa giao tiếp sỗ sàng trống không
Có duyên má ửng môi hồng
Phấn son điểm xuyết mà không quá đà
Có duyên mỉm nụ cười hoa
Chẳng ưa liếc mắt đưa đà bốn phương
Có duyên ăn vận dễ thương
Đoan trang thuần chính, tránh đường hở hang
Có duyên tâm tính hiền ngoan
Chữ: Chân-Thiện-Nhẫn chu toàn trước sau…(**)

Xoay vần bãi bể nương dâu
Ngàn xưa vẫn gọi ngàn sau tìm về…

(*) Ca dao Việt.

(**) “Chuyển Pháp Luân” cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp giảng về nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn giúp cho bản thể, tâm tính, đạo đức và tầng thứ sinh mệnh của người học đồng thăng hoa… Quý độc giả có thể vui lòng tìm hiểu thêm tại đường link dưới đây:
https://vi.falundafa.org/book/zfl_html/index.html