Học và tự học trong thời đại 4.0

Blog ĐKN 16/11/19, 09:30

Kỹ năng học và tự học là kỹ năng xếp đầu bảng trong các kỹ năng cần thiết trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Không phải trước đây nó không quan trọng mà vì bây giờ mọi thứ thay đổi nhanh quá đòi hỏi con người ta phải học ...

End of content

No more pages to load