Kẻ dại cầu tri thức, cao nhân ngộ học vấn

Văn hóa 29/04/18, 07:00

"Truyền tập lục" có chép, một người bạn hỏi Vương Dương Minh rằng: “Đọc sách không nhớ thì thế nào?”. Vương Dương Minh trả lời rằng: “Chỉ cần hiểu, cần gì nhớ? Cần hiểu được đã là ý nghĩa thứ hai rồi, chỉ cần hiểu rõ bản thân mình. Nếu ...

3 vị tăng điên kỳ quái nhưng để lại thần tích muôn đời

Văn hóa 24/02/18, 07:30

Trong lịch sử có rất nhiều tăng nhân, bề ngoài thì điên điên khùng khùng, nhưng kỳ thực lại vô cùng thần thông trí huệ. Đó đều là những bậc cao tăng đắc Đạo, nên sự “điên loạn" của họ cũng có nguyên nhân và ý nghĩa riêng. Dưới đây là ...

End of content

No more pages to load