10 Cụm động từ với Set

Học tiếng Anh 30/09/16, 11:17

Trong bài này, chúng ta sẽ được học 10 cụm động từ đi với ‘set’.  Hãy xem khi ‘set’ đi cùng với các giới từ khác nhau thì ý nghĩa của nó sẽ thay đổi như thế nào nhé. Set aside: Loại bỏ, bác bỏ. Ví dụ: His proposal ...

End of content

No more pages to load