Thơ: Luận quân tử

Nghệ thuật 07/04/20, 14:54

Thánh nhân luận quân tử Phải "kiến hiền tư tề" (*) Không tạo chuyện nhiêu khê Chỉ xiển dương việc tốt Sự thật dù đắng đót Nhưng ý cảnh chân tình Người hàm dưỡng cao minh Không đưa điều đàm tiếu Ai cũng có điểm yếu Nên cần phải bao dung Tránh kể lể ...

Khúc cầm không ly biệt

Nghệ thuật 20/02/20, 20:00

Tráng sỹ đăng trình vội Chiến bào in dặm trường Ngựa rung bờm chỉnh mỉnh(*) Trăng thượng tuần chơi vơi Khúc cầm không ly bôi Hẹn chén trà quân tử Xuất chiêu đừng do dự Kiếm Đồ Long trảm rồng Cõi hồng trần hư không Danh lợi tình chẳng có Gió mưa là chuyện nhỏ Nhân sinh vốn vô thường Kể từ ...

4 cảnh giới của bậc chính nhân quân tử

Trí huệ cổ nhân 11/08/19, 14:30

Bậc quân tử có bốn cảnh giới: khiêm nhường, độ lượng, trầm tĩnh mà sắc sảo và có hàm dưỡng nội tâm. Người cảnh giới càng cao thì tầm nhìn càng rộng, trí huệ càng lớn, nhân phẩm càng đủ đầy...  Khiêm nhường thì nhìn được xa Thời nhà Thanh có một ...

End of content

No more pages to load