Thủy tính và con đò của sinh mệnh

Nhân sinh cảm ngộ 01/03/23, 22:52

Nếu con người tiên sinh thông thủy tính, vậy thì con đò chỉ là ngoại vật, nó chỉ có thể mang chứa phụ trợ sinh mệnh, mà chủ tể của sinh mệnh vẫn đương nhiên là bản thân con người chứ không là ngoại vật, bởi con người tự thân ...

End of content

No more pages to load