Đếm ngược 10 lâu đài lớn nhất thế giới

Kiến trúc 23/05/19, 09:35

Trong bài viết thú vị này, các tác giả đã đo kích thước của một số lâu đài cỡ lớn bằng Google Maps và Máy tính diện tích KML, để đưa ra được một danh sách 10 lâu đài có diện tích lớn nhất thế giới. Tìm kiếm những lâu đài ...

End of content

No more pages to load