Lạm phát của Venezuela lên tới 4 con số, đạt mức 1.369%

Khác 08/12/17, 17:49

Theo số liệu được Quốc hội Venezuela công bố, tỷ lệ lạm phát của Venezuela lần đầu tiên đã lên tới 4 con số, với việc giá tiêu dùng tăng 1.369% trong 11 tháng đầu năm 2017, theo Reuters. Cơ quan lập pháp của Venezuela do phe đối lập kiểm soát ...

End of content

No more pages to load