Phân biệt ability, capability và capacity

Học tiếng Anh 09/03/17, 17:56

Cả ba từ ability, capability và capacity là ba từ có nghĩa tương đồng, đều dùng để chỉ năng lực, khả năng thực hiện một việc nào đó. Tuy nhiên chúng cũng có nhiều sự khác biệt trong cách dùng và trong ý nghĩa. Ability - /əˈbɪl.ə.t̬i/: năng lực, khả năng Capability ...

End of content

No more pages to load