Phân biệt Ethics và Moral

Học tiếng Anh 09/08/17, 11:17

Ethics và morals đều là danh từ chỉ về các khái niệm và khía cạnh đạo đức, quan điểm về đúng sai, tốt xấu. Đôi lúc chúng được dùng thay thế nhau, nhưng chúng cũng ...

End of content

No more pages to load