Đọc những điều này để khi nhìn lại bạn có thể nói với mình rằng: ‘Tôi đã sống hết mình, tôi đã sống xứng đáng!’

Nhân sinh cảm ngộ 19/07/17, 08:38

Có khi nào trong những ngày đang sống, bạn bất chợt dừng lại và tự hỏi rằng khi tuổi trẻ qua đi, ta còn giữ lại cho mình được những gì? Trong suốt cuộc đời, con người sẽ trải qua những giai đoạn khác nhau. Tuy nhiên, thời thanh xuân thường ...

End of content

No more pages to load