Người làm việc ác có bị ác báo không?

Văn hóa 23/06/16, 08:09

Văn hóa truyền thống từ xưa đến nay đều đem việc tri ân, báo đáp là một loại mỹ đức, đạo đức tốt đẹp của con người. Người nhận được ơn huệ của người ta đã không đền đáp, lại vong ân phụ nghĩa thì chính là người đạo đức ...

End of content

No more pages to load