VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu

Khác 07/04/15, 07:12

Chính phủ vừa ban hành nghị định bổ sung một số điều về hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), trong đó quy định VAMC được phát hành trái phiếu để mua nợ xấu theo giá trị thị trường, ...

End of content

No more pages to load