Sarah Parcak là một nhà khảo cổ và nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là về Ai Cập. Ở đây, cô chia sẻ về hành trình tìm kiếm thành phố mất tích của Ai Cập, mang tên Itjtawy. Với vùng đất rộng lớn trải dài tới 3000km dọc theo sông Nile, rõ ràng không thể tìm kiếm bằng những cách ngẫu nhiên. Vậy nên, cô dùng tới vệ tinh của NASA.

Tiến sĩ Sarah Parcak xem xét các ảnh chụp vệ tinh hiển thị các kim tự tháp, lăng mộ và các di chỉ Ai Cập (Ảnh: Đại học Alabama tại Birmingham)
Tiến sĩ Sarah Parcak xem xét các ảnh chụp vệ tinh hiển thị các kim tự tháp, lăng mộ và các di chỉ Ai Cập (Ảnh: Đại học Alabama tại Birmingham)

Hãy xem công nghệ vệ tinh, tin học và bản đồ đã kết hợp lại với nhau để giúp các nhà khảo cổ nhanh chónh định vị thành phố cổ như thế nào?

Theo TED Video