Bạn sẽ được một phen mãn nhãn khi có thể khiến những hình vẽ trên giấy trắng nhảy động chỉ với việc đưa một tấm giấy bóng kính sọc đen lướt qua.

Có rất nhiều loại hình ảnh áo giác khác nhau mà bạn có thể tìm thấy trên internet, tuy nhiên một loại ảo giác chuyển động với một tờ giấy quả thực là điều gì đó khá mới lạ. Với một hình nền trước, chỉ cần di chuyển tờ giấy đặc biệt với các sọc đen và trong suốt xen kẽ, bạn có thể nhìn thấy những hình ảnh đang thực sự chuyển động.

1.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

2.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

3.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

4.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

5.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

6.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Quý Khải