Khoa học bộc lộ sơ hở? Nhà sinh học nổi tiếng tiết lộ 10 ‘giáo điều’ được khoa học nghiễm nhiên thừa nhận

Khoa học - Công nghệ 28/01/19, 12:07

Tại hội thảo TED năm 2013, nhà sinh học nổi tiếng Rupert Sheldrake đã tiết lộ 10 ‘giáo điều’ được chấp nhận rộng rãi mà theo ông đang cản trở sự phát triển của khoa học trong công cuộc tìm kiếm sự thật. TS Rupert Sheldrake là một nhà sinh học ...

End of content

No more pages to load