Trong video đăng tải gần đây trên YouTube, một máy bay trực thăng bay lên cao rồi dần dần di chuyển ra xa, nhưng trong toàn bộ quá trình cánh quạt gần như không quay, không chuyển động.

Video:

Một nguyên nhân là, bất kể có thể chụp nhanh bao nhiêu, máy camera chỉ có thể chụp được một hình ảnh một lúc, và khi nó ghi hình thứ gì đó quay nhanh như cánh quạt trực thăng, nó sẽ lỡ mất rất nhiều chuyển động.

Còn một nguyên nhân khác là, do tốc độ quay của cánh quạt trực thăng ăn khớp hoàn hảo với tốc độ chụp của máy ghi hình. Khi đó, các khung hình sẽ hiển thị cánh quạt tại cùng một vị trí. Lấy ví dụ, nếu tốc độ quay là 1 vòng/giây và tốc độ chụp là 24 khung hình/giây, thì một vòng quay sẽ được chia làm 24 khung hình. Cánh quạt trong video sẽ quay như bình thường. Tuy nhiên, nếu tốc độ quay là 24 vòng/giây trong khi tốc độ chụp là vẫn là 24 khung hình/giây, mỗi vòng sẽ tương ứng với một khung hình. Khi đó, sau khi kết thúc một khung hình, cánh quạt vừa hay sẽ quay trở lại vị trí ban đầu, khiến các khung hình được chụp trông giống nhau, từ đó tạo ảo giác “cánh quạt đứng yên, không chuyển động”.

Quý Khải

Xem thêm:

Từ Khóa: