“Thấy thì mới tin, không thấy thì không tin” đây là câu nói rất quen thuộc, nhưng khoa học và thực nghiệm đã cho thấy rằng mắt không phải là giác quan đáng tin cậy trong một số trường hợp.

Trong video trên, ta có thể thấy con mắt người còn có xu hướng “nhìn” sự vật hiện tượng dựa vào bối cảnh xung quanh, tức là nhìn sự vật hiện tượng một cách tương đối thay vì tuyệt đối. Nhiều người tin tưởng 100% vào những gì mắt mình nhìn thấy, nhưng trong một số trường hợp như trong video mô tả, con mắt bạn rất dễ bị đánh lừa.

Còn dưới đây là một thí nghiệm vui khác mang tính xã hội nhiều hơn là khoa học, nhưng cũng có thể cho bạn thấy đôi mắt dễ bị đánh lừa như thế nào:

Quý Khải sưu tầm