Tàu thường được làm ra trong xưởng sản xuất trên mặt đất, sau đó người ta mới mang nó xuống nước để chuẩn bị cho quá trình hoạt động. Tuy nhiên, bạn có bao giờ tò mò rằng nó được mang xuống nước như thế nào chưa?

Mời bạn xem lại khoảnh khắc hạ thuỷ lần đầu tiên của con tàu Greenland để hiểu hơn về phương thức mà người ta hạ thuỷ. Cảm giác con tàu đáp trên mặt nước và làm nước tràn sang hai bên thực sự rất đã mắt…