Video trên là một ví dụ đơn giản, một trò chơi khiến bạn có cách nghĩ khác về xác suất.

“Bạn lắc 2 hạt xí ngầu. Nếu số lớn nhất là 1, 2, 3, 4 thì người thứ nhất thắng. Nếu số lớn nhất là 5 hoặc 6, người thứ hai thắng. Vậy bạn muốn làm người nào?”

Đi sâu vào toán học xác suất, bạn sẽ khám phá được rất nhiều điều thú vị. Tại sao không nhỉ?

Nếu xem xong video mà bạn vẫn thắc mắc thì dưới đây là lời giải của một khán giả:

Vì trò chơi dựa trên việc xét 1 trong 2 viên xí ngầu LỚN hơn để ra quyết định, khi đó người chơi thứ nhất phải cần cả 2 viên đều số nhỏ (1,2,3,4) mới thắng được nên xác suất sẽ là (4/6)x(4/6), trong khi đó người chơi thứ hai chỉ cần 1 trong 2 viên là số lớn (5,6) thôi là thắng rồi nên xác suất người thứ hai không phải là (2/6)x(2/6) mà là = (4/6)x(2/6) + (2/6)x(2/6) + (2/6)x(4/6) = 20/36.

Theo TED Video