Theo dự thảo nghị định mới của Bộ Giao thông Vận tải, các hãng xe công nghệ như Uber, Grab sẽ phải có logo của đơn vị mình và cung cấp cho doanh nghiệp hợp tác xã kinh doanh theo quy định. Kích thước tối thiểu của logo là dài 9 cm rộng 8 cm.

Cụ thể, theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô mà Bộ Giao thông vận tải vừa trình Chính phủ, các hãng hợp đồng vận tải như Uber, Grab phải thực hiện một loạt các điều khoản bắt buộc như:

– Ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ sử dụng phần mềm và chỉ được cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải đã được cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch, taxi và vận tải hàng hóa) có nhu cầu sử dụng phần mềm để kết nối hợp đồng vận tải điện tử.

– Quy định rõ trách nhiệm của các bên trong việc quản lý điều hành phương tiện, lái xe, giải quyết khiếu nại, bồi thường thiệt hại (nếu có) của hành khách và thực hiện chi trả các khoản thuế, phí; các điều khoản dừng cung cấp dịch vụ khi vi phạm.

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, tài chính và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điểm nổi bật của dự thảo là việc quy định các xe như Uber, Grab phải có logo riêng. Bên cạnh đó, các hãng vận tải cũng phải gửi hóa đơn điện tử của chuyến đi đến tài khoản của khách hàng và về Tổng cục Thuế theo quy định của Bộ trưởng Tài Chính.

Ngoài ra, các hãng này cũng cần phải công bố số điện thoại đường dây nóng để kịp thời xử lý các thông tin khiếu nại của khách hàng theo luật định.

Tại dự thảo mới này, Bộ Giao thông vận tải cũng đề xuất việc bỏ một số quy định nhằm “cởi trói” cho taxi truyền thống như việc bỏ quy định niên hạn của các loại xe taxi.

NguyễnThu