Bộ LĐ-TB&XH đang dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng cho 8 nhóm đối tượng thêm 7,19%, bắt đầu từ ngày 1/7/2019.

Theo VTV, 8 nhóm đối tượng có thể được tăng lương hưu và trợ cấp bao gồm: 

 1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động;
 2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại các Nghị định số 92/2009, số 122/2003, số 09/1998 của Chính phủ;
 3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng trước ngày 1/7/2019;
 4. Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng;
 5. Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008 và số 38/2010 của Thủ tướng Chính phủ;
 6. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/210 của Thủ tướng Chính phủ;
 7. Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ;
 8. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 1/7/2019.
Đề xuất tăng lương hưu 7,19% cho 8 nhóm đối tượng từ 1/7/2019. (Ảnh minh họa: VTV)

Báo Thanh Niên thông tin, Dự thảo nghị định quy định mức điều chỉnh tăng bằng 7,19% (bằng tốc độ tăng mức lương cơ sở từ 1,39 triệu đồng/tháng lên 1,49 triệu đồng/tháng) trên mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2019 đối với tất cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng.

Dự thảo nghị định được lấy ý kiến tới hết ngày 8/3/2019. Dự kiến, mức điều chỉnh mới sẽ được áp dụng từ ngày 1/7/2019.

Người Lao Động cho biết, về kinh phí điều chỉnh, Bộ LĐ-TBX&XH đề xuất:

 • Đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trước ngày 1/10/1995; hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; người hưởng lương hưu theo Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28/12/2006, Nghị định số 11/2011/NĐ-CP ngày 30/1/2011 của Chính phủ và công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Số đối tượng được điều chỉnh tại thời điểm tháng 6/2019 ước là 1,016,340 người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2019 (6 tháng) là 1.454 tỷ đồng.

 • Đối với các đối tượng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1/10/1995 trở đi, kể cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ do quỹ bảo hiểm xã hội bảo đảm.

Số đối tượng được điều chỉnh tại thời điểm tháng 6/2019 ước là 1,872,046 người, dự kiến kinh phí tăng thêm trong năm 2019 (6 tháng) là 4.335 tỷ đồng.

 • Đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng thì kinh phí điều chỉnh được tổng hợp từ nguồn kinh phí địa phương.
 • Đối với quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Hồng Hoa (tổng hợp)