Bộ Tài chính đang xem xét bãi bỏ và đơn giản hóa thêm 188 điều kiện kinh doanh đồng thời cắt giảm hàng trăm chi cục thuế,  hải quan và phòng giao dịch kho bạc.
 

Trong buổi làm việc với Tổ công tác Chính phủ mới đây, Bộ Tài chính cho biết từ năm 2016 đến nay đã cắt giảm 174 thủ tục hành chính và đơn giản hoá 898 thủ tục khác.

Như vậy, lĩnh vực tài chính trong thời gian trên đã cắt giảm được tổng cộng 1.072 thủ tục hành chính, còn lại 960 thủ tục.

Qua đánh giá chi tiết toàn bộ các điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc 21 ngành nghề do Bộ Tài chính quản lý, cơ quan này hiện có 370 điều kiện kinh doanh và đang nghị bãi bỏ 99 điều kiện và đơn giản hóa 89 điều kiện sau khi rà soát.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết Bộ Tài chính đã họp và thống nhất sẽ sắp xếp theo hướng cắt giảm bớt các đơn vị tại các huyện như hàng loạt chi cục hải quan, thuế và phòng giao dịch kho bạc cấp tỉnh.

Người đứng đầu Bộ Tài chính khẳng định sẽ cắt giảm một nửa trong tổng số hơn 700 chi cục thuế thu không đủ bù chi, đồng thời sẽ đẩy mạnh ứng dụng hải quan điện tử, thuế điện tử để giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp giữa doanh nghiệp và cán bộ hải quan, thuế.

Minh Tuệ tổng hợp