Con người khi tồn tại trên cõi đời, cuộc đời dù ngắn hay dài thì mỗi chúng ta đều có một khoảng thời gian. Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi và chúng ta sẽ chỉ còn là ký ức của ai đó. Đã bao giờ bạn tự hỏi điều mà mình lưu lại trên cõi đời này là gì?

Có ba thứ chi phối cuộc đời chúng ta: Thời gian, sự giàu có và sức khỏe.

Khi còn nhỏ, chúng ta có rất nhiều thời gian và dồi dào năng lượng để chơi đùa, khám phá, học hỏi, và thậm chí cả lãng phí. Thế nhưng, chúng ta lại không có tiền.

Khi trưởng thành, chúng ta vẫn có nhiều sức khỏe và có thể kiếm tiền. Nhờ đó, chúng ta có nhà, có xe, có những trang thiết bị mà bản thân từng mơ ước. Thế nhưng, chúng ta lại không có thời gian.

Khi về già, chúng ta có thời gian, có vật chất. Thế nhưng, chúng ta lại không có sức khỏe để hưởng thụ những điều đó. 

Vậy chúng ta nên làm gì? Hãy cùng theo dõi video dưới đây:

Chúng ta cùng điểm lại một số câu nói ấn tượng trong video trên:

1.

Money can buy a house, but not a home.
Tiền có thể mua được một căn nhà, nhưng không thể mụa được một mái ấm gia đình.

It can buy a bed, but not a sleep.
Tiền có thể mua được một chiếc giường, nhưng chẳng thể mua được giấc ngủ.

It can buy a book, but not knowledge.
Tiền có thể mua được một cuốn sách, nhưng không mua nổi kiến thức.

Money can earn a title, but not respect.
Tiền có thể mua được vị trí, nhưng không mua được sự tôn trọng.

It can buy a clock, but not time.
Tiền có thể mua được một chiếc đồng hồ, nhưng không thể mua được thời gian.

Có những thứ mà tiền không thể mua được (Ảnh: unplash.com)

2. 

When we young we had time and heath but no money. When we’re older we have money and health but no time. And finally in old age we have money and time but no health to use that wealth. So what do we do?

We can have it all, just not all at the same time, we place so much pressure on ourselves trying to get everything to be perfect, trying to get everything to balance, trying to get everything to work together, not recognizing that it’s none of those things that actually create happiness or fulfillment life. As we get older, time, health and wealth will be all taken away from us. But the one thing that can never be taken away from us is the impact we have on others.

Khi còn trẻ ta có thời gian, có sức khỏe nhưng không có tiền. Khi ta trưởng thành ta có tiền và sức khỏe nhưng không có thời gian. Và rồi cuối cùng khi về già ta có tiền và thời gian nhưng không có sức khỏe để hưởng thụ những của cải vật chất đó. Vậy ta phải làm gì đây?

Chúng ta có thể có tất cả mọi thứ, chỉ là không có tất cả chúng trong cùng một thời điểm. Chúng ta đã đặt quá nhiều sức ép lên đôi vai của mình, cố gắng đạt mọi thứ để trở nên hoàn hảo, cố gắng đạt đạt mọi thứ để cuộc sống trở nên cân bằng, cố gắng mọi thứ để thực hiện cùng lúc nhiều thứ, mà không nhận ra rằng chẳng có gì trong những thứ đó có thể tạo ra hạnh phúc thực sự hay lấp đầy sự sống. Khi ta già đi thì thời gian, sức khỏe và sự giàu có cũng sẽ rời bỏ chúng ta. Chỉ có một thứ duy nhất không bao giờ rời bỏ chúng ta, đó là sức ảnh hưởng của chúng ta lên người khác.

3.

We become successful by what we get, but we become happy by what we give. And what we give includes our time, our wealth, our energy. And when those thing are used to make a positive difference in the life of others, to help others move forward to make an impact, that legacy will never been taken away.

Ảnh: unsplash.com

Chúng ta thành công bởi những gì chúng ta nỗ lực, nhưng chúng ta hạnh phúc bởi những gì cho đi. Và những gì ta cho đi bao gồm cả thời gian, tiền bạc và năng lượng của mình. Và khi những điều đó được sử dụng để tạo nên sự khác biệt tích cực cho cuộc đời của những người khác, để giúp họ tiến về phía trước và tạo nên một sự ảnh hưởng, thì di sản đó sẽ không bao giờ mất đi.

***

Nhà văn Maya Angelou từng nói: “People will forge what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel (Mọi người sẽ quên những gì bạn nói, những gì bạn làm, nhưng mọi người sẽ không bao giờ quên bạn khiến họ cảm thấy như thế nào)

Hy vọng rằng bạn sẽ tìm thêm được cảm hứng để sẵn sàng đón nhận và cho đi những điều đẹp đẽ trong cuộc đời.

Thiên Cầm

Từ Khóa: