Tình thương của cha mẹ dành cho con là vô cùng vô tận, bởi lẽ, dù con có khôn lớn trưởng thành đến mấy thì tấm lòng của hai đấng sinh thành vẫn vẹn nguyên như ngày thơ bé. Nước mắt chảy xuôi, mẹ cha cho đi chẳng toan tính vọng cầu, chỉ mong cho con được niềm vui và hạnh phúc.

videoinfo__video3.dkn.tv||__

Every time a child is born, so is a mother. An eternal is form

Khi một đứa trẻ được sinh ra thì người mẹ cũng được sinh ra.

Mỗi khi một đứa trẻ được chào đời, người mẹ cũng được sinh ra ( Ảnh: Pixabay)

As you grow, your mother is there.

Mẹ luôn bên cạnh bạn khi bạn lớn lên.

Image result for Always love your mother because you will never get another.
Luôn yêu thương mẹ bạn vì bạn sẽ không bao giờ có một người mẹ nào khác. (Ảnh: Học Tiếng Anh TFlat)

Life doesn’t come with a manual, it comes with a Mother.

Cuộc sống không có sự chỉ dẫn đường lối, nhưng cuộc sống có mẹ.

Image result for The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness.
Trái tim của người mẹ là vực sâu muôn trượng mà ở dưới đáy, bạn sẽ luôn tìm thấy sự tha thứ. (Ảnh: Pinterest)

Sẽ rất khó tìm được ai có thể thay thế được hoàn toàn người mẹ với bản năng yêu thương và che chở con vô điều kiện và luôn là vành nôi để con dựa vào. Vậy nên người ta nói mẹ có thể thay thế bất cứ ai nhưng không ai có thể thay thế được mẹ. 

Thiện Nhân