Một ông lão tặng cá cho một cậu bé, cậu bé nói: “Ông cho cháu cá không bằng ông cho cháu cần câu cá”, mọi người đều khen ngợi cậu bé thông minh, nhưng ông lão lại nói…

Có một ông lão câu cá bên bờ sông, một cậu bé ở gần đó nhìn thấy, chẳng mấy chốc mà ông lão đã câu được đầy một giỏ cá, ông lão nhìn thấy cậu bé nhìn mình thật lâu liền muốn đem giỏ cá tặng cho cậu bé, cậu bé lắc đầu, ông lão ngạc nhiên hỏi: “Tại sao cháu không muốn nhận thế?”, cậu bé trả lời: “Cháu muốn cái cần câu mà ông đang cầm cơ!”.

Ông lão hỏi: “Cháu muốn cái cần câu để làm gì?”.

Cậu bé trả lời: “Cái giỏ cá này ăn chẳng mấy mà hết, nếu như cháu có cái cần câu, cháu có thể tự mình câu cá, thế thì cả đời ăn cũng không hết”.

Mọi người xung quanh nghe thấy đều thốt lên: “Cậu bé này thật là thông minh!”.

Nhưng mà ông lão lại nói: “Sai rồi! Cậu bé nếu như chỉ muốn cái cần câu này, thì có khi một con cá cũng không có mà ăn đâu”.

Mọi người xung quanh nghe xong đều không hiểu, ông lão lại tiếp tục nói: “Vì cậu bé chưa hiểu kỹ thuật câu cá thì chỉ có cần câu sẽ là vô tác dụng, bởi vì câu cá quan trọng nhất là “kỹ thuật câu”.”

Rất nhiều người cho rằng trong cuộc sống miễn là bạn có “chiếc cần’ rồi thì sẽ không sợ khó khăn gì nữa, giống như đứa trẻ nhìn thấy ông lão, cho rằng chỉ cần có cần câu thì sẽ có cá ăn đến không hết, thế nhưng cậu bé đâu biết được rằng, ông lão vì học tập kỹ thuật câu cá mà trải qua bao nhiêu khổ luyện, bỏ ra bao nhiêu cố gắng.

Có một vị giám đốc nói: “Một số người trẻ tuổi cho rằng mình có bằng cấp tốt thì không phải lo nghĩ gì nữa rồi, kỳ thực đây chỉ là đã có cần câu mà thôi, con đường tiếp sau còn phải nỗ lực rất nhiều, không học kỹ thuật câu cá, nói không chừng một ngày nào đó có khi còn bị té ngã bên bờ sông!”.

Theo NTDTV

Mai Trà biên dịch

Xem thêm: