Chuyên đề: Nhân quả luân hồi

Câu chuyện luân hồi: Con cái sinh ra là do duyên nợ

Câu chuyện luân hồi: Con cái sinh ra là do duyên nợ

Xét về nghiệp quả nhân duyên giữa cha mẹ và con cái, Phật gia cho rằng: Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại, một là đến để báo ơn, hai là đến để đòi nợ, ba là đến để trả nợ, bốn ...

Những chuyện kể luân hồi về duyên nợ tình yêu

Những chuyện kể luân hồi về duyên nợ tình yêu

Sự thực khi chúng ta đột ngột phải lòng hay nặng duyên tình trong đời này với một ai đó, có thể không phải đơn giản xuất phát từ những lý do từ kiếp này…. Câu chuyện thứ nhất: Phép thử lòng thủy chung - ...