Thưởng thức tinh tế: Khi cơn gió mùa thu chỉ thổi bay cát bụi và lá vàng, sẽ còn lại điều gì khi thời gian trôi đi?

Âm nhạc 10/09/18, 21:30

Giovanni Battista Pergolesi (1710 -1736) là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn violin, đàn organ người Ý. Ông là một trong những nhà soạn nhạc thuộc thời kỳ Baroque. Pergolesi là một trong những nhà soạn nhạc đặt nền móng cho sự phát triển của opera Ý. Tác phẩm concerto cho ...