Đà Nẵng kiến nghị tăng giá nước

Đà Nẵng kiến nghị tăng giá nước

Công ty cổ phần Cấp nước TP. Đà Nẵng dự kiến điều chỉnh giá tiêu thụ nước sạch của TP này sẽ tăng lên 11-20,8% so với mức giá hiện hành. Cổng thông tin của Công ...