Bổ sung vitamin: Có đáng đồng tiền?

Bổ sung vitamin: Có đáng đồng tiền?

Thông thường có ba lý do khiến người ta dùng vitamin: Phòng bệnh, chữa bệnh và hồi phục sau khi tập luyện gắng sức hoặc bị chấn thương. Vitamin không và sẽ không bao giờ thay ...