Bài Chọn Lọc

Khí công khác gì thể dục? Tại sao chỉ có một bộ động tác lại trị được nhiều bệnh khác nhau?

Khí công khác gì thể dục? Tại sao chỉ có một bộ động tác lại trị được nhiều bệnh khác nhau?

Bệnh nào thuốc ấy, mỗi bệnh một đơn thuốc là nguyên tắc không cần nghĩ bàn khi sử dụng trị liệu bằng y học, dù là Tây y hay Đông y. Trong khi đó mỗi môn khí công chỉ có một bộ động tác, đôi ...