Giải mã các bức ảnh ma bí ẩn

Khảo cổ 18/05/15, 06:03

Mặc dù có nhiều bức ảnh ma giả mạo đã bị lật tẩy, nhưng một số sự trùng hợp liên quan đến ảnh và các hiện tượng khác lại vô cùng kỳ lạ, khiến chúng ...