Đi tìm chân dung Leonardo da Vinci (Video)

Khảo cổ 29/06/15, 12:54

Leonardo da Vinci là biểu tượng trong các biểu tượng, một nghệ sĩ tài danh, một thiên tài của mọi lĩnh vực. Trong cuộc đời mình, ông đã vẽ rất nhiều thứ, nhưng thật ngạc ...