100 Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Kế toán

Học tiếng Anh 16/05/16, 09:35

 Accounting entry/ə’kauntiɳ ‘entri/: bút toán Accrued expenses /iks’pens/—- Chi phí phải trả  Accumulated /ə'kju:mjuleit/: lũy kế Advanced payments to suppliers /sə’plaiəs/: Trả trước người bán  Advances to employees/,emplɔi’i:s/: Tạm ứng Assets /’æsets/: Tài sản  Balance sheet/’bæləns ʃi:t/: Bảng cân đối kế toán  Book-keeper/’buk,ki:pə/: người lập báo cáo (nhân viên kế toán) Capital construction /’kæpitl kən’strʌkʃn/: xây dựng cơ bản Cash/kæʃ/: Tiền mặt Cash at ...

Quy luật của 17 âm câm trong tiếng Anh

Học tiếng Anh 10/05/16, 16:55

Âm câm - những âm không được phát âm ra nhưng lại tạo nên sự khác biệt khá lớn trong nghĩa của từ và thậm chí có thể thay đổi phát âm của từ - chiếm tới 60% từ vựng tiếng Anh, là một trong những trở ngại nổi bật đối ...

Phân biệt Go back, Come back và Return

Học tiếng Anh 09/05/16, 00:38

Ba từ Go back, Come back và Return đều có nghĩa là “trở về”. Trong bài này chúng ta sẽ học cách phân biệt chúng. Ngoài ra, các bạn có thể thực hành làm bài tập ở cuối bài để hiểu hơn về cách dùng của chúng nhé! Go back có nghĩa ...

Từ vựng chủ đề: Bóng đá (Phần 1)

Học tiếng Anh 04/05/16, 10:41

kick-off /'kik'ɔ:f/ quả giao bóng corner kick /'kɔ:nə kik/ phạt góc throw in /θrou in/ ném biên penalty kick /'penlti kik/ đá phạt đền 11 mét dropped ball /drɔpd bɔ:l/ phát gieo bóng của trọng tài header /'hedə/ đánh đầu bicycle kick /'baisikl kik/ cú móc bóng Goal-kick /goul kik/ cú phát bóng lên free kick /fri: kik/ ...

Câu tường thuật (Câu gián tiếp)

Học tiếng Anh 28/04/16, 09:59

Câu tường thuật (hay câu gián tiếp) là một loại câu khá phổ biến trong tiếng Anh, trong bài học này chúng ta cùng tìm hiểu về câu tường thuật hay nói cách khác chính là chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp ở dạng cơ bản nhất. Phân ...

Từ và cụm từ chủ đề Gia đình

Học tiếng Anh 23/04/16, 04:24

Chủ đề gia đình là một chủ đề rất quen thuộc. Bài viết này tổng hợp những từ vựng về các mối quan hệ trong gia đình cũng như các cụm từ hữu ích về chủ đề này. Cây phả hệ ( mối quan hệ trong gia đình) Parents : bố mẹ, phụ huynh Mother: ...

20 thành ngữ thú vị về tình yêu

Học tiếng Anh 07/04/16, 15:47

Những thành ngữ chủ đề "Tình yêu" dường như luôn thật thú vị và dễ nhớ, dễ gặp. Hãy cùng xem nhé! “Fall in love with somebody” Khi bạn bắt đầu có cảm tình, bắt đầu thấy yêu ai đó thì là bạn “fall in love” với người đó. Ví dụ: ...

Phân biệt Central và Center

Học tiếng Anh 01/04/16, 11:19

Central và Center thường hay được hiểu với nghĩa “trung tâm”. Tuy nhiên, hai từ này có cách dùng khá khác biệt. Bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn rằng khi nào thì chúng ta sử dụng “central”, khi nào sử dụng “center”. Các bạn có thể ...

Những từ cần biết về chủ đề “Mua nhà”

Học tiếng Anh 28/03/16, 09:47

Trong bài viết này, bạn sẽ được học không chỉ về các từ mới chủ đề "Mua nhà" (Buying a house), mà còn được biết quy trình để tìm và mua một căn nhà. Khi nói về nhà cửa, người Anh thường đề cập đến việc mua nhà thế chấp (mortgages), lãi ...

Từ vựng về Hành động trong các môn thể thao

Học tiếng Anh 16/03/16, 16:07

Làm thế nào để mô tả các hành động trong các môn thể thao khác nhau trong tiếng Anh? Dưới đây là danh sách các động từ thường dùng. Những động từ trong các môn chơi bóng dùng tay Pass = chuyền bóng (ném bóng cho người chơi khác trong team của ...

Từ vựng chủ đề: Các loại cổ áo nữ

Học tiếng Anh 16/03/16, 15:39

Sweetheart /'swi:thɑ:t/ áo không cổ quây trái tim Scoop /sku:p/ cổ chữ U Straight across /streit ə'krɔs/ áo không cổ quây thẳng V – neck /vi: nek/ cổ chữ V Off – shoulder /ɔ:f 'ʃouldə/ áo không cổ vai trễ Bateau  /bæ’toʊ/ cổ tròn Jewel /'dʤu:əl/ cổ tròn thấp (để thấy được vòng cổ) Square /skweə/ cổ ...

Phân biệt Bill, Invoice và Receipt

Học tiếng Anh 14/03/16, 10:22

Bill, Invoice và Receipt có thể khiến nhiều người nhầm lẫn cách dùng bởi chúng cùng có ý nghĩa là hóa đơn hay biên lai. Tuy nhiên, cách dùng ba từ này có những chỗ khác biệt. Chúng ta cùng phân biệt và thực hành làm bài tập ở cuối ...