kick-off /’kik’ɔ:f/ quả giao bóng

corner kick /’kɔ:nə kik/ phạt góc

throw in /θrou in/ ném biên

penalty kick /’penlti kik/ đá phạt đền 11 mét

dropped ball /drɔpd bɔ:l/ phát gieo bóng của trọng tài

header /’hedə/ đánh đầu

bicycle kick /‘baisikl kik/ cú móc bóng

Goal-kick /goul kik/ cú phát bóng lên

free kick /fri: kik/ đá phạt

Offside /ɔ:f said/ việt vị

allowance /ə’lauəns/ thời gian bù giờ

extra time /’ekstrə taim/ hiệp phụ

final whistle /’fainl ‘wisl/ tiếng còi kết thúc trận đấu

referee /,refə’ri:/ trọng tài

linesman /’lainzmən/ trọng tài biên

goalkeeper/goalie /goul ‘ki:pə/ ‘gouli:/ thủ môn

forward/striker /’fɔ:wəd /’staikə/ tiền đạo

midfielder /mid ‘fi:ldə/ trung vệ

fullback/back /ful bæk/ bæk/ hậu vệ cánh

Wingback /w bæk/ hậu vệ tấn công

sweeper /’swi:pə/ hậu vệ quét

substitute /’sʌbstitju:t/ cầu thủ dự bị

starting lineup /’stɑ:tliɳ lainʌp/ đội hình xuất phát

defending champions /di’fend iɳ tʃæmpjən/ đương kim vô địch

(Độc giả nhấn vào ảnh để xem hình lớn và tải về máy)

Ví dụ

The penalty kick was introduced to soccer in 1891 to combat the growing use of illegal means to prevent goals, particularly by handling the ball.

Đá phạt đền đã được đưa vào các trận đấu bóng đá vào năm 1891 để chống lại tình trạng dùng các biện pháp trái luật nhằm chặn bóng và xử lý bóng ngày càng tăng lên.

College soccer produces goal of the week with amazing bicycle kick.

Đội bóng trường cao đăng đã ghi được bàn thắng đẹp nhất tuần với cú móc bóng tuyệt vời.

The “Offside Rule” in soccer is perhaps the most confusing of the “17 Rules of Soccer” to understand, both for players and fans.

Luật Việt vị trong bóng đá có lẽ là khó hiểu nhất trong 17 Luật Bóng đá đối với cả các cầu thủ và người hâm mộ.

The soccer midfield position is the busiest position in soccer.

Vị trí tiền vệ là vị trí bận rộn nhất trong bóng đá.

He can insert a substitute and lose one of his best players for the rest of the match.

Ông có thể phải cho một cầu thủ dự bị vào sân và mất một trong những cầu thủ tốt nhất của mình trong suốt thời gian còn lại của trận đấu.

Thu Hiền

Xem thêm: