15 cụm từ tiếng Anh về loài chó

15 cụm từ tiếng Anh về loài chó

Có rất nhiều thành ngữ, từ vựng liên quan tới loài chó. Cùng tìm hiểu trong bài học dưới đây nhé! A barking dog never bites: chỉ những người giỏi ba hoa nhưng không làm gì ...