Tấn công Panjshir bất thành, Taliban "chịu tổn thất nặng"