Én về làm đẹp đất trời
Đã nghe ấm áp tiếng cười bên sông
Lên cao tìm chỗ đứng dòm
Tóc giờ đã bạc hồn còn mãi xuân.

Én về làm đẹp đất trời, đã nghe ấm áp tiếng cười bên sông (Ảnh: wallimpex.com)

Bước chân ai dẫm bụi trần
Mùi thơm son phấn bay gần về đây
Vòng tay mong nối vòng tay
Tặng vần lục bát mê say tình người.

Bước chân ai dẫm bụi trần, mùi thơm son phấn bay gần về đây (Ảnh: tiin.vn)

Trăm năm vào cõi trần ai
Cùng nhau xây đắp cho đời thêm xuân
Bây giờ bút mực tri âm
Mai sau bút mực hóa thân bên người.

Như Anh

Từ Khóa: