Chiều – phủ Tây Hồ vẳng tiếng chuông
Màn đêm lan tỏa nhẹ nhàng buông
Gà còn chưa gáy nơi am vắng
Mõ đã khua rền chốn khói hương

Chiều – phủ Tây Hồ vẳng tiếng chuông, màn đêm lan tỏa nhẹ nhàng buông (Ảnh: Pinterest)

Chùa vắng chập chờn người cõi mộng
Bến đông bừng tỉnh khách văn chương
Mới hay tài tử tìm tri ngộ
Xá kể gì đâu bóng tịch dương

Hoàng Kỷ