Chiếc liễu xanh xanh nép hồ thu
Ai người khuê phụ ngóng chinh phu
Trăng tà tiêu lạnh ru lầu vắng
Vó câu khấp khểnh nhịp giang hồ

Ngàn dặm bóng người qua ngàn dặm
Hơi thu còn lạnh nhánh vai gầy
Ôm đàn ai khóc Tầm Dương bến?
Tri âm tịch mịch kể từ đây…

Ngàn dặm bóng người qua ngàn dặm, hơi thu còn lạnh nhánh vai gầy (Nguồn ảnh: Pinterest)

Hậu Đình Hoa khúc thôi đừng hát
Lệ sầu tráng sĩ bước chia phôi
Ta trong kiếp ấy ai người nhỉ?
Ngàn năm mây gió tụ tan thôi…

Xạc xào gió buồn biên tái
Bóng tà giục khúc đoạn trường
Chén lưu ly, này tiễn biệt!
Vơi đầy khăn áo tân nương

Xạc xào gió buồn biên tái, bóng tà giục khúc đoạn trường (Nguồn ảnh: Pinterest)

 Du Cầm