Một nàng đã quá đủ rồi

Hay gì số kiếp dập vùi, trái ngang

Còn đâu lá ngọc cành vàng

Thương cho duyên phận bẽ bàng xót xa

Tài mà chi, sắc mà chi…

Đời người một khúc hữu vi đoạn trường…

(Ảnh minh họa: pinterest.com)

Ba trăm năm ai ngó ngàng…

Có ba trăm lạng… việc nàng mới xong

Sở Khanh, Ưng, Khuyển thêm đông

Tú Bà, Bạc Hạnh săn lùng hồng nhan

Chỗ nào cũng thấy kẻ gian

Nơi bần hàn, chốn cao sang khác gì

Ảnh minh họa: kenhvan.com

“Tài mà chi, sắc mà chi

Con sâu cái kiến kêu gì được oan”.

Ngẫm là chuyện của nhân gian

Mà nghe bao nỗi đoạn trường xót xa

Ba trăm năm sắp vèo qua

Chuyện xưa cứ ngỡ như là hôm nay!

Ánh Tuyết