Vách xanh dựng đứng đụng trời cao
Nhìn lên buôn buốt gối chân sầu
Cây già rêu biếc chênh vênh đá
Thấp thoáng lam hồng gió lắt mau

(Ảnh: vantho.net)

Bóng chim buông đỉnh chiều cao tít
Mây trắng lang thang gặp núi chờ
Ta đứng khát khao say chóng mặt
Ngất ngây vô vọng hóa vào thơ.

Quang Côn

Từ Khóa: